مرور برچسب

هجوم ملخ‌ها

بادهای شدید حامل آفات جدید برای مزارع هرات

مسئولان در ریاست زراعت هرات می‌گویند که به دنبال طوفان چند روز اخیر این ولایت موج جدید ملخ‌ها وارد مزارع هرات شده است. به گزارش خبرگزاری وطن24، بشیراحمد طیب، رئیس حفاظت نباتات ریاست زراعت هرات می‌گوید که طوفان‌های شدید چند روز اخیر باعث…