مرور برچسب

نیروهای امنیه

بازداشت دو تن به جرم سرقت دوکان جواهرات در هرات

دو تن به جرم سرقت یک باب دوکان جواهرات فروشی در هرات از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری وطن24، در خبرنامه‌ای که از سوی فرماندهی امنیه هرات نشر شده است آمده" پرسونل کشفی مدیریت مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی امنیه…