یکشنبه, ۵ جوزا , ۱۳۹۸ Sunday, 26 May , 2019
نهاد صبح امید
صبح امید در هرات؛ ازدواج و عروسی با خرج کم ۲۲ حوت ۱۳۹۷

صبح امید در هرات؛ ازدواج و عروسی با خرج کم

شماری از علما، جوانان و بانوان در هرات اقدام به راه‌اندازی یک نهاد اجتماعی بنام صبح امید کردند که هدفشان پائین آوردن مصارف ازدواج و عروسی است.