مرور برچسب

نمایشگاه فراتر از هنر آثار کودکان دارای معلولیت ذهنی در هرات

کودکان دارای معلولیت ذهنی در هرات نمایشگاهی برپا کردند

این نمایشگاه به پیشواز از سوم دسامبر، روز جهانی کودکان دارای معلولیت ذهنی گشایش یافته است. آموزگاران و مسئولان انجمن پیر هرات می‌گویند اگر این کودکان در معرض آموزش و محبت قرار گیرند، استعدادهای بسیاری دارند که شکوفا می‌شود. نمایشگاه…