مرور برچسب

نظریه پرداز

سلطه‌گری آمریکا در جهان به پایان رسیده است

"فرانسیس فوکویاما" نظریه‌پرداز و متخصص روابط بین‌الملل آمریکایی طی یادداشتی نوشت: "به نظر می‌رسید که تصاویر وحشتناک افغان‌های ناامید برای خروج از کابل پس از فروپاشی دولت مورد حمایت غرب در ماه آگوست، نشان دهنده یک مقطع بزرگ در تاریخ جهان…