مرور برچسب

نظام آینده

زنان هرات: خانم‌ها باید در 50 فیصد نظام آینده کشور سهم داشته باشند

شماری از زنان فعال مدنی در هرات خواهان مشارکت 50 درصد بانوان در نظام آینده کشور شدند. این عتراض پس از آن شروع شد که "عباس استانگزی" معاون دفتر سیاسی طالبان اعلام کرد که در کابینه جدید زنان حضور نخواهند داشت. به گزارش خبرگزاری وطن24،…