مرور برچسب

نرخ مواد

نرخ مواد غذایی و نفتی توسط شهرداری فراه تعیین شد

شهردار ولایت فراه در یک نشست مشورتی با تاجران بر روی یک لیست قیمت ثابت برای بازار این ولایت به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری جمهور، طبق خبرنامۀ اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت فراه، یک نشست مشورتی تاجران با شهردار فراه برای بررسی بازار و…