مرور برچسب

ناو آمریکایی

 نفت سرقت شده توسط آمریکا را پس گرفتیم

صدا و سیمای ایران گزارش داده نیروهای دریایی سپاه پاسداران این کشور، محموله سرقت شده نفتی توسط آمریکا را دوباره به دست آورده است. گفته شده این رویداد امروز پس از آن رخ داد که ناو آمریکایی، محموله نفتی ایران در دریای عمان را تخلیه و قصد…