مرور برچسب

میمانیم و میسازیم

وقت آن رسیده که با درایت و شهامت برای آبادی افغانستان کار کنیم و در کشور بمانیم

آمریت جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات همایشی تحت نام "می‌مانیم و می‌سازیم" را روز گذشته برگزار کرد. سید حصین نعیمی، آمر جوانان اداره اطلاعات و فرهنگ هرات هدف از برگزاری این همایش را حمایت از مردم عنوان کرده و گفت که این رسالت ما است که…