مرور برچسب

میله

 تلویزیون وطن24 – هراتی‌ها اگر بخواهند به تفریح بروند، کجا می‌روند؟

تلویزیون وطن24 - هراتی‌ها اگر بخواهند به تفریح بروند، کجا می‌روند؟ باز دوباره فصل گرما رسید و جمع و جوش میله رفتن و دویدن به سمت طبیعت شروع شد. هرات هم که پر از دیدنی‌ها است. در این ویدئو مردم هرات از علایق خود به نقاط تفریحی این…