مرور برچسب

مولوی هبت الله آخند زاده

دو خبر مهم هرات در 23 جدی 1400

سفر مولوی هبت الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی به ولایت هرات آزاد شدن یک نوجوان ساعتی پس از اختطاف در هرات در تلویزیون اینترنتی وطن24 بیننده باشید https://www.youtube.com/watch?v=dMbuSjNSWXw