مرور برچسب

مورد حمله قرار گرفتن طلبه

بیانیۀ مدرسه علمیه صادقیه هرات در پیوند به حادثه تروریستی مشهد ایران

"بِسمِ رَبّ الشّهداءِوالصّدِّیقِین" اقدام خائنانهء تروریستی که به تاریخ 16/1/1401 درحرم مطهرحضرت امام رضا(ع) اتفاق افتاد و منجر به شهادت مرحوم شهید محمداصلانی ومجروحیت دو روحانی دیگرشد؛ جنایتی است نابخشودنی وچند منظوره که یقیناً بابرنامه…