مرور برچسب

موانع سازی طالبان

دسترخوان ملی در غور نیمه پهن است

منابع محلی در ولایت غور می‌گویند روند توزیع بسته‌های کمکی دسترخوان ملی در این ولایت از چند هفته به این طرف بنابر خلق مشکلات از سوی مخالفان دولت متوقف شده و تا کنون به ساحاتی اندکی این ولایت کمک رسانی شده است. فضل الحق احسان، رئیس شورای…