مرور برچسب

منابع بشری

والی هرات: مردم نباید با دروازه‌های بسته‌ای ادارات حکومتی مواجه شوند

مولوی نورالدین احمد اسلام‌جار، والی هرات در برنامه‌ای که به هدف ارتقای ظرفیت کارمندان ادرات حکومتی هرات دایر شده بود تاکید بر خدمات رسانی درست به مردم کرد. به گزارش خبرگزاری وطن24، والی هرات با مخاطب قرار دادن مدیران ادارات حکومتی هرات…

کارمندان دولتی هرات اصول مدیریتی را آموزش می‌بینند

ریاست منابع بشری ولایت هرات برای مدیران و کارمندان دولتی برنامه‌های آموزشی کلیدی از جمله امور مدیریتی را راه اندازی کرده است. این برنامه‌ها از سوی ریاست منابع بشری مقام ولایت برای بلند بردن ظرفیت کارمندان دولتی راه اندازی شده است.…