مرور برچسب

ممناعت

 ممانعتی برای بازگشایی مکاتب دخترانه در هرات وجود ندارد

یک مقام محلی در ولایت هرات تائید می‌کند که هیچ ممانعتی برای بازگشایی مکاتب دخترانه از صنف هفتم الی دوازدهم در این ولایت وجود ندارد. وی افزود سر امروز تمامی مکاتب دخترانه می‌توانند به فعالیت آغاز کنند. این مقام محلی هرات که نخواست نامی…