مرور برچسب

ملا یعقوب

ملا یعقوب مجاهد و سراج‌الدین حقانی همراه با هیتی به هرات آمدند

مسئولان ولایت هرات از سفر هیئت بلند پایه حکومت به سرپرستی قاضی القضات کشور به ولایت هرات خبر می‌هند. این برای اولین بار است که این چنین هیئتی از کابل به ولایت هرات سفر می‌کنند. مولوی نعیم الحق حقانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات هرات در…

اولین سخرانی ویدیویی سرپرست وزارت دفاع

اولین سخنرانی ویدویی ملایعقوب فرزند ملاعمر بنیانگذار امارت اسلامی در شفاخانه نظامی سردارداودخان، منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری جمهور، ملایعقوب در این سخنرانی بر سرمایه گذاری روی شفاخانه به منظور جلوگیری از مسافرت افغان‌ها به کشورهای…