مرور برچسب

مقامات ایران

تاجران هرات با مسئولان کنسولگری ایران برای رفع برخی چالش‌ها صحبت کردند

رئیس و هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات طی دیدرار با مسئولان کنسولگری ایران در هرات روی موضوعات تجارتی و چالش صدور ویزا صحبت کرده‌اند. به گزازش سایت خبری وطن24، دفتر رسانه‌ای اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات در خبرنامه گفته: رییس…