مرور برچسب

معین وزارت مهاجران

کمک پنج میلیون دالری بنیاد زمانی برای وزارت امور مهاجرین کشور

مسئول بنیاد صافی در افغانستان در سفر معین وزارت امور مهاجرین کشور به هرات از کمک پنج میلیون دالری این بنیاد به وزارت مهاجرین خبر می‌دهد. به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، فرهاد صافی، مسئول هماهنگی بیناد زمانی در افغانستان می‌گوید: "کمک های که…