یکشنبه, ۲۶ ثور , ۱۴۰۰ Sunday, 16 May , 2021
معاشات
نحوه پرداخت معاشات زمان گیر است/طرح عوض شود 01 مه 2021
اساتید دانشگاه هرات؛

نحوه پرداخت معاشات زمان گیر است/طرح عوض شود

برخی از استادان دانشگاه هرات به دلیل پرداخت معاشات از طریق بودجه انکشافی دست به اعتراض زده و خواهان متوقف کردن این روند شدند.