مرور برچسب

مسچد کاظمیه

احیای شب دوم قدر در مسجد کاظمیه هرات

به مناسبت سالروز شهادت حضرت علی و احیای شب دوم قدر در مسجد کاظمیه هرات مجلس دعا و احیا برگزار گردید. در چندین منطقه دیگر هرات هم مجلس عزاداری واحیای شب دوم قدر برگزار شد و سخنرانان در این مجالس هم دعا در این ماه مبارک و تمسک به…