مرور برچسب

مسعوده کروخی

مسعوده کرخی با رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات دیدار کرد

مسعوده کرخی، نماینده مردم در حکومت سابق به همراه شماری از زنان ولایت هرات با رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت دیدار کرده و خواهان حل مشکلاتشان شدند. به گزارش خبرگزاری وطن24، در خبرنامۀ اداره اطلاعات و فرهنگ هرات که به رسانه‌ها فرستاده،…