جمعه, ۲ عقرب , ۱۳۹۹ Friday, 23 October , 2020
مسدود بودن
رانندگان هراتی بدون چرخ و زنجیر به بیرون از شهر سفر نکنند 05 فوریه 2019
آلبوم عکس:

رانندگان هراتی بدون چرخ و زنجیر به بیرون از شهر سفر نکنند

برفباری چندساعته شب گذشته سبب شد که شاهراه مهم و اقتصادی تورغندی به روی ترافیک مسدود شود اما اداره فوائد عامه به خوبی این مشکل را مهار کرد.