مرور برچسب

مسئول ارتباط خارجه

تاکید مقامات افغانستان و ایران بر گسترش روابط اقتصادی در بندر شیخ ابو نصر فراهی فراه

هیاتی از ریاست ارتباط خارجه هرات و سر کنسول ایران در این ولایت، از بندر "شیخ ابوالنصر فراهی" ولایت فراه بازدید و در مورد افزایش همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور گفتگو کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری وطن24، در خبرنامۀ که از سوی اداره اطلاعات…