مرور برچسب

مسئولان محلی غور

دیدار مسئولان محلی غور با وزیر صحت عامه کشور

والی ولایت غور، رئیس صحت عامه و تیم همراه شان با وزیر صحت عامه  در کابل روی چالش ها و مشکلات در سکتور صحت ولایت غور بحث و گفتگو کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری وطن24، طبق خبرنامه ریاست صحت عامه ولایت غور، در این دیدار روی مسایل مختلف از جمله…