مرور برچسب

مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان

نشست آنلاین مسئولان تجارتی افغانستان و ایران/گفتگو روی چالش‌های تاجران و سرمایه گذاران افغانستان

نشست آنلاین بین مسئولان وزارت تجارت افغانستان و نماینده‌ی کشور ایران به منظور بررسی چالش‌ها و کنترول میزان قیمت نفت و پایین آوردن قیمت‌ها در بازارهای افغانستان برگزار شد. در این نشست سرپرست اتاق تجارت و صنایع افغانستان و وزیر صنعت و…