مرور برچسب

مرکز درمانی

بهره‌برداری کلینک حیوانی در بادغیس

یک کلینک حیوانی در ولسوالی مقر بادغیس افتتاح شد. این کلینک جهت تدوای امراض حیوانی دام‌داران ولسوالی مقر باز شده است. موسسه «هالند» این کلینک صحی حیوانی را ساخته است. پیش از این هم، این موسسه کارزار تطبیق واکسین برای…

مرکز صحی زادعلی دوباره در بادغیس بازگشایی شد

مرکز صحی زادعلی مربوط ولسوالی مقر که در اثر جنگ‌های چندین ساله تخریب و مسدود شده بود دوباره بازگشایی شد. به گزارش خبرگزاری وطن24، ریاست صحت عامه بادغیس با همکاری دفتر(MMRCA)  کلینیک صحی زادعلی ولسوالی مقر را بعد از چندین سال توقف بار…