مرور برچسب

مدیریت پاسپورت

دو تن در هرات در پیوند به جعل پاسپورت بازداشت شدند

پرسونل مدیرت پاسپورت ولایت هرات دو تن را در پیوند به جعل و تذویر پاسپورت بازداشت کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری وطن24، دفتر مطبوعاتی قومندانی امنیه هرات در خبرنامه گفته که پرسونل مدیریت پاسپورت ولایت هرات، با اجرایی یک عملیات کشفی دو تن را…