مرور برچسب

مدریت پاسپورت

بیش از 63 میلیون افغانی، عواید اداره پاسپورت هرات

مدیریت پاسپورت ولایت هرات بعد از سرگیری فعالیت تا کنون 63 ملیون افغانی عواید جمع آوری کرده است. به گزارش خبرگزاری وطن24 و به نقل از خبرنامه فرماندهی امنیه ولایت هرات مدیریت پاسپورت ولایت هرات از زمان شروع فعالیت مجدد تا کنون توانسته مبلغ…