مرور برچسب

محمد صدیقی‌فر

پیام نوروزی سرکنسول ایران در هرات

گل، دفتر اسرار خداوند گشوده است صحرا، ورق تازه‌ای از پند گشوده است تقریر ادیبانه برهان معاد است فصلی که نسیم از پی اسفند گشوده است آمدن بهار و سرزندگی دوباره طبیعت، نشانه‌ای است از رستاخیزی در جان و جهان انسان‌ها. از سال…