مرور برچسب

محب

افشاگری آخرین وزیر مالیه از بی‌رحمی اشرف غنی در حیف و میل پول مردم افغانستان

این قسمت برنامه تلسکوپ از تلویزیون انترنتی وطن24، به صحبت‌ها و افشاگری اخیر خالد پاینده، آخرین وزیر مالیه دولت اشرف غنی پرداخته است. او گفته است که تمام اداره و دولت اشرف غنی درگیر فساد بود و وی در راس فساد افغانستان قرار داشت. از…