مرور برچسب

محافظ ریاست جمهور

یک محافظ دیگر رییس جمهور کشته شد

بر بنیاد گزارش‌ها یکی از محافظان دیگر ارگ ریاست جمهوری دیروز توسط افراد ناشناس در کابل کشته شده است. بر بنیاد معلومات این محافظ رییس جمهور شام روز یکشنبه (24 حمل) در منطقه پروژه تایمنی از مربوطات ناحیه چهارم شهر کابل هدف تیراندازی افراد…