مرور برچسب

محاصره پسابند و چهارسده

ولسوالی‌های پسابند و چهارسده سال‌ها محاصره را تجربه می‌کنند

او این صحبت را همزمان با سفر هیئت بلند رتبه امنیتی و دفاعی کشور به ولایت غور عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری وطن24، در خبرنامه دفتر مطبوعاتی اداره محلی غور نوشته شده، مشاور وزارت دفاع، رئیس تامینات وزارت داخله و فرمانده پایگاه ارتش ظفر…