مرور برچسب

مجلس قرآنی

مسابقات قرآنی با حضور قاریان بین المللی در هرات برگزار شد

افتتاحیه مسابقات قرآنی در هرات تحت نام "قرآن، ندای توحید" با اشتراک شماری از دانش آموزان مکاتب و مسئولان معارف این ولایت برگزار شد. به گزارش خبرگزاری وطن24، محمود رضایی، مسئول برگزاری این برنامه می‌گوید: برنامه‌های قرآنی نباید تنها به…