چهارشنبه, ۱ ثور , ۱۴۰۰ Wednesday, 21 April , 2021
متوقف
بیش از ۳۰ پروژ انکشافی متوقف خواهد شد/۴۵۰ میلیون افغانی به پخش وجوه ذخیره این ارگان منتقل می‌شود 11 نوامبر 2020
شورای شهرداری هرات:

بیش از ۳۰ پروژ انکشافی متوقف خواهد شد/۴۵۰ میلیون افغانی به پخش وجوه ذخیره این ارگان منتقل می‌شود

بخش شورای شهرداری هرات در نشست خبری گفته است که با نبود شهردار و یا هم سرپرست، تمام پروژه‌های انکشافی سال آینده متوقف همچنین عواید سالانه به پخش ذخیروی این ارگان منتقل می‌‍شود.