مرور برچسب

متوقف شدن روند آزمایش افراد مشکوک کرونا در کندهار

آزمایشگاه کندهار کیت تشخیص کوید19 ندارد

مسئولان ریاست صحت کندهار از تمام‌شدن کیت‌های محافظتی تشخیص ویروس کرونا در آزمایشگاه این ولایت خبر می‌دهند. محمد سرور فیروزی، مسئول آماد‌گی‌ رویدادهای عاجل در ریاست صحت کندهار می‌گوید، با تمام‌ شدن کیت‌های محافظتی روند آزمایش افراد مشکوک…