مرور برچسب

مالیزی

دیدار والی هرات با امداد رسانان کشور مالیزیا

والی هرات گفته که از همه کشورهای مسلمان و دوست خواهان این است که در راستای  تکنالوژی و علوم عصری با جوانان افغانستان همکاری کنند. این صحبت‌های والی هرات در دیدار با رئیس موسسه امداد رسان (مسلم کءر) و پروفیسور موحد اسلم استاد پوهنتون کشور…