مرور برچسب

مارک میلی

اعتراف به شکست در جنگ افغانستان یعنی اعتراف به افول آمریکا

وقتی به جنگ آمریکا در افغانستان نگاه میکنیم، به یاد جنگ ویتنام (1975 – 1955) میافتیم؛ جنگی نسبتا شبیه به جنگ افغانستان (2021 – 2001) که با تجاوز نظامی آمریکا آغاز شده بود و در نهایت هم با شکست و فرار آمریکایی ها خاتمه یافت. در آن زمان…

پنتاگون از احتمال درگیری میان قدرت‌های بزرگ هشدار داد

رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده آمریکا طی سخنانی گفته که جهان با خطر بروز جنگ میان قدرت‌های بزرگ مواجه است. خبرگزاری وطن24، بین الملل – جنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روزگذشته گفت که روسیه نظم جهانی را نقض کرده و به…