مرور برچسب

مارکت صرافان

هرات زیر ذرات مایعات ضدعفونی کننده برای مقابله با کرونا

اداره صحت عامه هرات مارکت صرافی‌های این ولایت را به صورت کامل ضدعفونی کرد. این اقدام پس از تصمیم گیری مبنی بر ضدعفونی سازی مناطق مزدحم روی دست گرفته شد. به گزارش خبرگزاری وطن24، بهاالدین رحیمی، رئیس اتحادیه صرافان ولایت هرات با بیان…