مرور برچسب

لینکن

مرکز آموزشی لینکن در هرات با برنامه‌های جدید دوباره بازگشایی می‌شود

موسسه آموزشی لینکن هرات قرار است به زودی با برنامه‌های جدید از سوی آمریت جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات بازگشایی شود. این مرکز قبل از این از سوی سفارت آمریکا تمویل می‌شد و در عرصه‌های آموزش زبان و دیگر برنامه‌های علمی – فرهنگی فعالیت…