چهارشنبه, ۲۴ میزان , ۱۳۹۸ Wednesday, 16 October , 2019
لیسه مطهر
کودکان برای آموزش درست نیاز به فضای امن روانی دارند ۱۷ میزان ۱۳۹۸
کارشناسان آموزشی در هرات:

کودکان برای آموزش درست نیاز به فضای امن روانی دارند

شماری از کارشناسان آموزشی، تربیت و تعلیم کودکان در فضای آرام را مهمترین لازمه جامعه می‌دانند تا نسل فردا به درستی پرورش بیابد.