مرور برچسب

لتیوم

نگاه چین به سوی ثروت دست نخورده افغانستان

به گزارش خبرگزاری وطن24، فایننشیال تایمز، به نقل از یک مقام ارشد امارت اسلامی گزارش داده است که گروهی از نمایندگان صنعت معدن چین در هفته‌های اخیر از افغانستان بازدید کرده‌اند. طبق این گزارش، در هفته‌های اخیر چین با مقامات امارت اسلامی در…