مرور برچسب

قطعی برق

بعد از گذشت چند هفته، فیروزکوه غور همچنان بدون برق است

منابع محلی در ولایت غور می‌گویند این ولایت از نزدیک به یک ماه به این طرف بدون برق است. چند هفته قبل برق این ولایت بنابر کمبود بودجه و فسخ شدن قراردادها از جانب شرکت‌های تهیه کننده تیل و نفت، قطع شده بود. مولوی عبدالحی زعیم، رئیس…