منشوری از آگاهی ها
مرور برچسب

قطعه مرگ

73 تن از سربازان قطعه مرگ اردوملی فارغ شدند

وزارت دفاع ملی کشور اعلام کرده است که 73 تن افسران، بریدملان و سربازان جزوتام‌های اردوی ملی، تعلیمات مسلکی پیشرفته قطعه خاص مکتب تعلیمات عالی کوماندو را به اتمام رسانده و سند فراغت شان را بدست آوردند. این محفل روز گذشته (چهارشنبه 28…