منشوری از آگاهی ها
مرور برچسب

قصر دارالامان

دارالامان برای بیماران کوید19 اختصاص یافت/هشدار وزیر صحت به مردم از بحران کرونا

وزیر صحت عامه هنگام افتتاح قصر دارالامان برای بیماران کوید19 به مردم هشدار داد که منتظر بحران در کوچه‌ها و خانه‌های شان باشند. قصر دارالامان که به تازگی از سوی حکومت بازسازی شده‌؛ برای تداوی بیماران کوید 19 اختصاص داده شد. در این قصر…