مرور برچسب

قتل با ضربات چاقو

جسد خونین یک مرد 30 ساله، مهمان سردخانه شفاخانه هرات

صدای بوق موتر رنجر پولیس در مقابل درب شفاخانه هرات به گوش می‌رسد. صبح روز دوشنبه، 12 حمل. در قسمت بادی این موتر رنجر جسدی پر خون وجود دارد. سریعا جسد این فرد بی نام را به بخش عاجل شفاخانه منتقل می‌کنند تا از اندک‌ترین علائم حیات برای…