مرور برچسب

فعالیت اداری

آغاز مجدد تمامی فعالیت‌های اداری مدیریت ترافیک هرات

فرماندهی امنیه هرات از آغاز مجدد تمامی فعالیت‌های مدیریت ترافیک این ولایت خبر می‌دهد. به گزارش خبرگزاری وطن24، دفتر رسانه‌ای فرماندهی امنیه هرات با نشر خبرنامه گفته که اخیرا به اساس هدایت رسمی ریاست پولیس ترافیک وزارت امورداخله، تمام…