منشوری از آگاهی ها
مرور برچسب

فضای آرام

کودکان برای آموزش درست نیاز به فضای امن روانی دارند

شماری از کارشناسان آموزشی، تربیت و تعلیم کودکان در فضای آرام را مهمترین لازمه جامعه می‌دانند تا نسل فردا به درستی پرورش بیابد. به بیان آنان، جنگ‌های امروز کشور تاثیرات منفی زیادی را بر روح و روان کودکان گذاشته و آنان را به سمت خشونت و…