مرور برچسب

فساد گمرک

طالبان نقشی در نا امنی‌های اخیر شاهراه اسلام قلعه ندارند

شماری از اعضای شورای ولایتی هرات با مرتبط دانستن نا امنی‌های اسلام قلعه به باندهای مافیایی و فساد در گمرک این ولایت، دست طالبان را از این نا امنی‌ها دور دانستند. وکیل احمد کروخی، مسئول کمیته امنیتی این شورا در گفتگو با خبرگزاری وطن24…