منشوری از آگاهی ها
مرور برچسب

فروش نان کهنه با نصف قیمت در هرات

فروش نان کهنه با نصف قیمت در بازار هرات

برخی دست‌فروشان و گاری‌های کنار جاده‌ها، مقدار زیادی نان را جلوی خود گذاشته و با قیمت نیمی از قیمت نانوایی‌ها می‌فروشند. البته باید گفت بازار خوبی هم دارند و مردم بی بضاعت به دلیل ارزانی استقبال خوبی از آن می‌کنند. راز این نان‌ها در…