مرور برچسب

فرم آنلاین

دست گیری سرباند یک گروه جعل کار در هرات

سرباند یک گروه جعل فورم پاسپورت در هرات توسط نیروهای امارت اسلامی دستگیرشد. به گزارش خبرگزاری وطن24، طبق خبرنامه‌ای که از سوی فرماندهی امنیه هرات به رسانه‌ها نشرشده، آمده: "نیروهای مدیریت پاسپورت به همکاری پرسونل کشفی مدیریت مبارزه با…